ล็อกอินเข้าระบบเพิ่มข้อมูลนักศึกษา สำหรับนักศึกษา
username :
password :
 
   

ล็อกอินของ นักศึกษา ใช้ username/password อันเดียนกันกับ PSU Passport
==========================================================

ประกาศ.....ด่วนๆๆๆ
ขอให้นักศึกษา เข้าระบบ เลือกกลุ่ม สอบ ( E-Testing )
***โปรดทราบ ขอให้นักศึกษาที่จะสอบ เตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์ทีมีกล้อง และเตรียมบัตรนักศึกษาด้วย
ให้นักศึกษาติดตั้งโปรแกรม Microsoft Teams ให้เรียบร้อย

ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 18.00 น. ถึง 25 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 08.00 น.

สอบ ( E-Testing Progress Test )
จำนวนนักศึกษาที่ลงทะเบียน 0 คน  จากจำนวนที่เปิดสอบ 240 ที่นั่ง
รอบที่
วันที่สอบ
เวลาสอบ
สถานที่สอบ
จำนวนทีนั่ง
รายชื่อผู้สอบ/จำนวนที่ลงสอบ

 

งานสารสนเทศ
โทร 3383
===========================================================